REGISTRE DE SORTIDE: 86316
DATA: 18-10-2017
Lluís Santaló Bel, secretari tècnic del Col·legi d'Economistes de Catalunya
FAIG CONSTAR:

Que, d'acord amb les dades que consten en la Secretaria del Col·legi, la Societat "ESICA CONSULTING, SL", amb CIF: B- 64583495 està degudament inscrita en el Registre de Societats Adscrites del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb el número SI025 des de octubre de dos mil deu.

I perquè així consti, signo el present certificat, a petició de la interessada, a Barcelona divuit d'octubre de dos mil disset, amb una validesa de trenta dies.
Firmado digitalmente por
LLUÍS SANTALÓ BEL
Fecha: 2017,10,19
13:58:04 +02'00'
El presente certificado tiene una vigencia de un mes, renovable a la fecha de su vencimiento hasta un plazo de tres meses.
Plaça Gal·la Placídia, 32
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
08006 Barcelona
Telèfon 93 416 16 04
www.coleconomistes.cat
Contacto Llamar